Finnish (Suomi)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Hankkeesta


ePublisher-hankkeen ajatus on lähtöisin kahdesta erittäin onnistuneesta hankkeesta, jotka toteutettiin muutama vuosi sitten. Näissä hankkeissa keskityttiin kehittämään vieraan kielen oppimistyökaluja hyödyntämällä päämenetelminä runon luomista ja kääntämistä.
Tarve luoda ja toteuttaa ePublisher-hanke sai alkunsa runouden tilanteesta nykypäivänä. Modernissa yhteiskunnassa runous on menettänyt sille ominaisen elinvoiman, joka on muokannut ihmiskuntaa kautta sivilisaatioiden. Toisaalta se osuus suuresta yleisöstä, joka on kiinnostunut runoudesta, kokee hankalana päästä käsiksi nykyaikaisiin runoluomuksiin, koska niitä julkaistaan harvoin ja ne kiertävät ainoastaan tiettyjen pienten ihmisryhmien sisällä eivät ole aina suuremman yleisön tavoitettavissa.
Huomioiden tämä nykytilanne kumppanuudessa päädyttiin siihen, että uusia ja innovatiivisia tapoja luoda ja esittää runoutta tarvitaan. Multimedian ja verkkotyökalujen hyödyntäminen tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia niiden tapojen muuttamiseksi, joilla saavutetaan uusia ja kasvavia yleisöjä sekä edistetään runoutta.
Partnerit
SIH Liettua
Município de Lousada Portugali
Multikultura Puola
Inernational Culture Association of Turku Suomi
Tavoitteet
ePublisher-hankkeessa pyritään edistämään innovatiivisia tapoja julkaista ammatti- ja harrastelijarunoilijoiden runoja, auttamaan heitä tavoittamaan uusia ja kasvavia yleisöjä sekä parantamaan runojen saatavuutta.
Hankkeen kohderyhmät ovat:
- ammattirunoilijat
- harrastelijarunoilijat
- opiskelijat, jotka osallistuvat filologian, luovan kirjoittamisen ja/tai käännöstieteen opintoihin tai kursseille
- runoilijayhteisöt
- kulttuurin ja taiteen aloilla työskentelevät organisaatiot ja yhdistykset
- kulttuurin ja taiteen aloilla työskentelevät paikalliset viranomaiset
- runoudesta kiinnostunut suuri yleisö.
Tuotokset ja odotetut tulokset
Hankkeen aikana luodaan:
- Yhteistyökumppaneiden verkosto, joka perustetaan hankkeen alussa kulttuuri- ja taideinstituutioiden ja organisaatioiden, runoilija- ja kääntäjäyhteisöjen ym. kesken. Tämä verkosto antaa suuren panoksen levittämistoimintaan sekä hankkeen tuotosten ja tulosten hyödyntämiseen.
- Analyysi olemassa olevista portaaleista, jotka tukevat runojen kirjoittamista verkossa.
- Verkkosivusto, joka toimii monikielisenä kansainvälisenä alustana käyttäjille (ammatti- ja harrastelijarunoilijat sekä kääntäjät), jotta he voivat luoda profiileja, julkaista runojaan, kääntää niitä, osallistua kollektiiviseen runojen luomiseen ja kääntämiseen verkossa sekä kommentoida ja arvioida toisten töitä.
- Runoalusta verkkosivuilla, joilla jokainen kumppani organisoi verkossa tapahtuvaa kollektiivista runojen luomista ja kääntämistä rekisteröityneiden osallistujien kesken tunnistamalla niitä runoilijoita ja kääntäjiä, jotka tulevat olemaan vastuussa runoalustan moderoinnista.
- Verkossa sijaitseva runokirjasto sisältää kaikki julkaistut työt edustaen jokaista kumppanimaata. Verkossa tapahtuvat runonkirjoituspelit, jotka lisäävät suuren yleisön kiinnostusta runouteen innovatiivisten runojen luomistapojen kautta (tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen).
- Paikalliset runouden edistämistapahtumat, kuten runonlukutapahtumat julkisilla paikoilla ja matkat paikallisiin runotapahtumiin. Yksi merkittävimmistä houkuttelevista ja innovatiivista tapahtumista tulee olemaan runotekstien (jotka valitaan verkkokirjastosta) heijastaminen videotykillä rakennusten seinille.
- Kansainvälisiä runofestivaaleja järjestetään jokaisessa osallistujamaassa.